آداب و رسوم کیش

كيش همچون ديگر جزاير وبنادر خليج فارس از ماضی هاي دور تاكنون در معرض تماس باحوزه وسيعي از فرهنگهاي جهان بوده است. ازسوي ديگر جزيره كيش به تنهايي چند گروه بومي نژادي ، زباني و مذهبي را در خویش جاي دیتا است. اين دسته ها در عين حال كه در طول تاريخ با يكديگر زندگي مسالمت آميزي داشته اند و از نظر فرهنگي بسيار به هم نزديك شده اند، ولی هر يك از آنها کماکان بخشهاي مهمي از ادب ويژه خود را حفظ كرده اند.

مهمترين مراسمي كه دراين قسمت ميتواند باره توجه قیمت تور کیش  پیمان گيرد عبارتند از : مراسم زار ، مراسم عروسي ، مراسم بومي ، اعياد مذهبي ، عيد نوروز ، مراسم نيمه شعبان ، نيمه رمضان ، پايان صفر و…

آيين ،آداب ورسوم متداول بين اقوام مختلف
آداب و رسوم مردم خليج فارس ، به خاطر مجاورت با دريا و تماس با تو فلات ايران ، با روش ها و رسوم ساير نقاط ايران همانندگی كمي دارد. از جمله اين آیین ها و رسوم گونه ها رقصهايي است كه ظاهراً براي درمان بعضي بادها و درمان بيماريها مفيد است. آنسان که پیداست عقايد مربوط به بادهاي زار از طريق اتيوپي (حبشه) در سرزمينهاي اسلامي راه يافته است و عقايد همانند آنچه در ايران وجود دارد در مصر ، عربستان و عمان نيز تحت عنوان «زار» ديده مي شود.

مسلمانان و مسيحيان اتيوپي بر اين باورند كه زار از آنگونه ارواح خبيثه است كه در انهار و چشمه ها بسر مي برند و گاه در كالبد انسانها نيز حلول مي كنند.
انجام بعضي مراسم خصوصاً انواع رقصها اين ارواح را ناچار به ترك كالبد انساني ميكنند. اين عمل معمولاً به وسيله زني انجام مي گيرد و مراسم چند شبانه روز درازا مي كشد. پایکوبی همراه با صداي طبلهاي كوچك و بزرگ است. در سومالي نيز همين رقص به نام «سار» وجود دارد.

آيين هاي ویژه مراسم تولد نوزاد و اسم گذاري نوزاد
اولين نوزاد براي والد و والده عزيز است. والده در چشمداشت تولد دختر است كه در بزرگي در اتمام كار خانه به او كمك كند. پدر هم مي گويد اگر اولين فرزند پسر باشد او را در كارها ياري خواهد داد.
از اسم بزرگان فوت شده طايفه براي اسم گذاري نوزادان استفاده مي كنند.

آيين هاي خاص مراسم تغسيل ، تدفين و سوگواري
هنگام فوت زن يا فوت شد همه نزديكان و همسايگان اعم از دوست و دشمن جمع مي شوند. پیش درآمد مراسم تغسيل و تدفين اتمام مي گيرد، سپس فاتحه خوانده و به خانه هاي خود باز مي گردند. روز دوم ، صاحب ميت ، ملايي را به مسجد يا مجلس (مضيف) آورده الی قرآن بخواند. ملت تا سه روز به مسجد يا انجمن آمده قرآن يا فاتحه مي خوانند.

از روز دوم الی سه روز ، زنان به منزل متوفي رفته و مردان به مجلس يا مسجد مي روند و به فاتحه خواني و سوگواري مي پردازند. بعد از سه روز كه قرآن خواني پايان يافت ، عصر روز سوم ، خوراكي كه از برنج و گوشت تهيه مي شود ، به مسجد آورده و به اسم «صواب ميت» بين مردم تقسيم مي شود. در بين محليان كيش مراسم هفت ، چهل و سال معمول نيست ، فقط روزهاي عيد فطر و عيد قربان به قبرستان ميروند و فاتحه مي خوانند.

آيين هاي ویژه مراسم عروسي ، بله برون ، ازدواج
بعد از انتخاب دختر توسط والد و مادر پسر ، چند تن از بزرگان خانواده پسر براي خواستگاري به منزل پدر دختر مي روند. چنانچه با اين وصلت موافقت شد در همان انجمن ميزان پول جهيزيه و پوشاک دختر و تمام هزينه هاي سه روز جشن و عروسي تعيين مي شود. اگر مسآله اي چون مرگ يا بيماري شديد براي دو تور لحظه آخری کیش خانواده پيش نيايد ، سه روز پس از موافقت طرفين در منزل پدر دختر اتاقي را تزيين مي كنند كه به گويش محلي «فرشه » مي گويند كه همان حجله است.

سه روز جشن گرفته و با دهل و ساز به پایکوبی و پايكوبي مي پردازند. در اين ایام کل مدعوين به صرف ناهار و شام دعوت مي شوند. در شب روز سوم ، مراسم عقد انجام مي شود. در بين محليان جزيره كيش ، مهريه معمول نيست ولي در هنگام صيغه عقد 17 يا 19 سكه بهار آزادي در تعهد داماد گذاشته مي شود. بعد از عقد يكي از ريش سفيدان دست داماد را گرفته و او را به حجله مي برد. زنان هم با اجراي مراسم سنتي ويژه اي ،عروس را به حجله دستگیر و دست او را در دست داماد مي گذارد و همه افراد حجله را ترك مي كنند و زفاف سپریدن مي شود.

 

سه روز بعد از زفاف زنان براي گفتن مبارك باد نزد عروس مي روند و در آنجا با شيريني و چاي و قهوه پذيرايي مي شوند. دختران نيز در يك شب از پيش تعيين شده نزد عروس رفته و به او تبريك مي گويند. بعد از هفت روز ، تزيينات حجله برچيده مي شود و شب هشتم نسوان محل به منزل پدر عروس دعوت شده و شادي كنان عروس را به خانه داماد مي برند. پس از صرف شام در خانه داماد به منزل خویش مفتوح مي گردند.