پوشش گیاهای جزیره کیش

موقعیت جغرافیائی کیش در سواحل جنوبی ایران، نوار باریکی از سرزمین رویش های خشک و گرمسیری جهان است. اوضاع ویژه جغرافیای اقلیمی جزیره که در آب های گرم و مختصر عمق دریا در تنگه هرمز قرار دارد موجب وضع ویژه فقر پوشش گیاهی جزیره است. میزان بارش ناچیز و تبخیر چندین برابر بارش سالانه و گرمای پایای بالا، در بیش تر روزها و ماه های سال، اقلیم جزیره را خشک، نیم بیابانی و بیابانی نموده است. نبود عارضه های توپوگرافی، لایه نازک خاک کشیده بر بستر مشکل مرجانی دامنه جزیره، خشکی و گرما، شاخصهderakht.jpg های اصلی خطوط الگوی تهیدستی- نداری رویش های جزیره اند.

پوشش سبز جزیره دربرگیرنده دو گروه از گیاهان علفی یکساله بهترین تور کیش چند ساله و گیاهان نصف چوبی، و چوبی است. خزان گیاهان جزیره در پیش درآمد فصل گرم و خشک تابستان آغاز می شود.

رویش های علفی جزیره معمولاً در اواخر مهرماه و نیمه آبان به تدریج نما شده، موجب سیمای سبز زمین های خشک و خاکستری و سوخته در آفتاب تابستانی جزیره می شود.

رویش های جزیره با پیش درآمد فروردین و اردیبهشت کم کم خشکیده، زمینه ای زرد و خاکستری از آن ها در پهنه جزیره باقی می ماند. در بین این گویه غالباً لکه های سبزو سبزنقره ای علف های پایا در طول تابستان، تا نخست پاییز دیده می شود.

برخی از علف های یک ساله جزیره عبارتند از گونه ها گندمی ها، همیشه بهار، سیزاب، شبوها، چنگ مریم، یونجه ها، شنبلیله های وحشی، فرفیون ها، شمعدانی ها، تاتوره، آفتاب پرست، ترشک، بارهنگ ها و غیره.

علفی های چند ساله بر این پایه اند احصاییه بسیاری از گندمی ها، پیچک ها، سلمه ترهها، گیاهان طایفه جعفری، گون ها، جگن ها، آبوتیلون، چرخوها، یونجه زرد، گونه ها پروانه آساها، شوره ها و غیره.

درختچه های کوتاه و بوته مشابه جزیره شامل : گرگ تیغ، تور لحظه آخری کیش اوکرادنوس، افدرا، نیل، برخی از کنف ها، بعضی از سلمه تره ها، شوره ها، گزها و بعضی دیگر است. درختان غالب بومی و طبیعی جزیره شامل کهور و بومی، کنار، گزهای تقریباً بلند، انجیر بنگالی که از دیر باز کاشته شده اند و تقریباً حالت بومی دارند، کرت و بعضی از آکاسیاهای سایر که همراه با کهور پاکستانی و اوکالیپتوس، نخل، نارگیل، گاروم زنگی، سه پستان و سایر درختان کاشته شده اند.

گیاهان علفی پایا – در پناه سایه نخل ها و درختان سایر باه ها که آبیاری می شوند و زمین دارای رطوبت بس است الی سرانجام فصل رویش باقی مانده در پای نخلستان ها پوشش قابل ملاحظه ای را به وجود می آورند.

در تابستان که گرما و خشکی بسیار شدید است، به ویژه در خشک سالی ها، علاوه بر بوته های پایا، درختان و درختچه های جزیره نیز معمولاً بخش های سبزهوائی خویش را از دست داده به ظاهر خشک و خاکستری به نظر می رسند. در اواخر آذرماه به ویژه پس از بارش های معمول این ماه، جوانه های سبز در تقسیم پائینی وخشک شده سال پیش بوته ها ابتدا به رویش کرده، به زودی بوته ها حائز ازدحام از شاخه های خشک و سبز می شوند. با رویش علف های یکساله در سطح جزیره یکباره طبیعت بهاری جزیره نیز سبز و بهاری است. درسال های ناچیز باران که غالباً نیز فراوان قبل می آید، در خشکی و گرمای بالای جزیره، دسته های هوائی علفی های چند ساله و حتی درختچه ها و درختان بر نشانه کاهش جوانه های احیاء کننده خشک به نظر می رسند و متعلق به جا که دسته اصلی رویش جزیره را همین علفی های پایا و بوته های نیمه چوبی برپایی می دهند، جزیره در بیش تر سنه ها دارای پوششی یا سیمای خاکستری است