گذر هنرمندان کیش

در اين گذر تنديس چهره‌هاي شاخص رشته‌هاي گوناگون هنري نصب و در معرض ديد علاقمندان پیمان گرفته است. منظور از اين طرح معرفي هنرمندان برجسته كشور و پيشنهاد الگوها و بهترین قیمت تور کیش نوروز 97 نمونه هايي مناسب به نوجوانان و جوانان است. علاوه بر اين گرد آوردن اين تنديس ها در كنار يكديگر جايگاه هنر و جامعه هنري ايران را به تصوير مي كشد و هنرمندان اين حتماً وبوم را به ادب دوستان سرزمين هاي ديگر مي شناساند